Udowodniona, dobra tolerancja

Niski próg wrażliwości

Granudacyn® jest dobrze tolerowany, a w teście HET-CAM osiągnął próg wrażliwości (IT) 1,022. Test HET-CAM jest metodą pozwalającą na określenie tolerancji błon śluzowych na związki chemiczne. W celu dokonania miarodajnej oceny tolerancji produktu, konieczne może być przeprowadzenie jego dodatkowych badań.

 

tolerancja

 

 

granudacyn

 

 

Liczne badania in vitro wykazały zmniejszenie liczby istotnych z klinicznego punktu widzenia drobnoustrojów o 99,99% po 30 sekundach, co skutecznie zapobiega namnażaniu mikroorganizmów w roztworze do płukania lub w nasączonych preparatem opatrunkach.

 

 

 

Granulox weltweit

HEXANOVA Sp. Z O.O.

ul. Pieńków 11, 05-152 Czosnów

KRS 0000411166, NIP 531-168-81-59, REGON 145988298

Biuro zarządu

ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki Polska

tel.: 22 201 11 05

E-mail: biuro@hexanova.pl